nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Regnskab og budget

Her kan du se Årsrapporten 2020, budget for 2021 og forslag til takstblad for 2021, som er godkendt på den ordinære generalforsamling den 9. juni 2021.

Regnskab og budget