nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Ejerskiftedokumenter

 

  1. Vedtægter og Regulativ for Ny Tolstrup Vandværk I/S – link
  2. Seneste godkendte regnskab – link
  3. Takstblad for indeværende år – link
  4. Ejerskifteerklæring – EjerskifteerklæringAmba

Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 5, stk. 3, hvoraf sælgers forpligtelse i forbindelse med salget fremgår. Vi beder således sælger drage omsorg for, at vandværket senest ved købers overtagelse af ejendommen, modtager Ejerskifteerklæringen i underskrevet stand. Undladelse heraf kan medføre afbrydelse af vandforsyningen til ejendommen.

Vandværkets ekspeditionsgebyr for ejerskifte udgør kr. 500,00, som indbetales til vandværkets bankkonto reg.nr. 0392 konto nr. 5963121869 (kasserer Jørn Jensen, Hegnet 13, Ny Tolstrup, 4330 Hvalsø) senest pr. overtagelsesdatoen.