nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Nyheder

Ekstraordinær generalforsamling 2. april 2024

På den ordinære generalforsamling 6. marts 2024 blev bestyrelsens forslag om sammenlægning med Midtsjællands Vandforsyning enstemmigt vedtaget. I henhold til vedtægterne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. april 2024 kl. 19 med henblik på endelig vedtagelse.

Læs mere

Generalforsamling 2024

Den ordinære generalforsamling 2024 afholdes onsdag den 6. marts 2024 kl. 19 i Sognegården. Dagsorden, regnskab 2023, forslag til budget 2024 og takstblad 2024 findes her Bestyrelsen stiller forslag om vandværkets ophør ved sammenlægning med Midtsjællands Vandforsyning og håber, at andelshaverne vil møde op til generalforsamlingen.

Læs mere

Gravearbejde – tilslutning til hovedvandledning

Onsdag til fredag den 23. – 25. august 2023 etableres der forbindelse mellem den hovedvandledning, som løber under Tolstrupvej, og er ejet af Midtsjællands Vandforsyning, og vores eget ledningsnet. Tilkoblingen etableres ud for Tolstrupvej 40. Formålet med tilkoblingen er i første omgang, at Midtsjællands Vandforsyning kan levere vand til Ny Tolstrup i tilfælde af driftsforstyrrelser […]

Læs mere

Generalforsamling 2023

Den ordinære generalforsamling 2023 afholdes onsdag den 8. marts 2023 kl. 19 i Sognegården. Dagsorden, regnskab 2022, forslag til budget 2023 og takstblad 2023 findes her

Læs mere

Drikkevandsanalyse – PFAS-forbindelser

Der er foretaget analyse af drikkevandet for PFAS-forbindelser i november 2022, og højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre. Det fremgår af analysen, at Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS er mindre end 0.20 ng/l – grænseværdi er 2 ng/l Sum af PFAS, 12 stoffer er mindre end 2.4 ng/l – grænseværdi er […]

Læs mere

Generalforsamling 2022

Den ordinære generalforsamling 2022 afholdes onsdag den 2. marts 2022 kl. 19 i Sognegården. Dagsorden, regnskab 2021, forslag til budget 2022 og takstblad 2022 findes her Opdateret 16.02.2022

Læs mere

Generalforsamling 2021 afholdes 9. juni

Generalforsamlingen, som var planlagt til afholdelse i Sognegården den 3. marts 2021, er udskudt til 9. juni pga. restriktionerne til begrænsning af smitte med Covid-19. Vandværket inviterer forbrugerne (hele husstanden) til grillpølser, øl og vand ved Sognegården fra kl. 18. Generalforsamlingen starter ca. kl. 18.30. Invitation og dagsorden er husstandsomdelt 19. maj 2021. Læs dagsorden, […]

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling er omdelt den 19. februar 2020. Generalforsamlingen afholdes den 11. marts 2020 kl. 19 i Sognegården. Årsrapport for 2019, budgetforslag 2020 og forslag til takstblad for 2020 findes ved at klikke på denne nyhed og linket: http://nytvand.dk/wp-content/uploads/2020/02/Samlet-materiale-gf-2020.pdf

Læs mere

Generalforsamling 2020

Den ordinære generalforsamling er planlagt til onsdag den 11. marts 2020.

Læs mere

Risiko for afbrydelse af forsyningen i uge 44

Arbejdet med at føre en ny vandledning gennem byen forventes at foregå i uge 44. Der er altid en lille risiko for at beskadige en eksisterende ledning, og i den forbindelse kan vandforsyningen blive afbrudt.

Læs mere