nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Ekstraordinær generalforsamling 2. april 2024

På den ordinære generalforsamling 6. marts 2024 blev bestyrelsens forslag om sammenlægning med Midtsjællands Vandforsyning enstemmigt vedtaget. I henhold til vedtægterne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. april 2024 kl. 19 med henblik på endelig vedtagelse.