nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Generalforsamling 2024

Den ordinære generalforsamling 2024 afholdes onsdag den 6. marts 2024 kl. 19 i Sognegården. Dagsorden, regnskab 2023, forslag til budget 2024 og takstblad 2024 findes her

Bestyrelsen stiller forslag om vandværkets ophør ved sammenlægning med Midtsjællands Vandforsyning og håber, at andelshaverne vil møde op til generalforsamlingen.