nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Gravearbejde – tilslutning til hovedvandledning

Onsdag til fredag den 23. – 25. august 2023 etableres der forbindelse mellem den hovedvandledning, som løber under Tolstrupvej, og er ejet af Midtsjællands Vandforsyning, og vores eget ledningsnet. Tilkoblingen etableres ud for Tolstrupvej 40. Formålet med tilkoblingen er i første omgang, at Midtsjællands Vandforsyning kan levere vand til Ny Tolstrup i tilfælde af driftsforstyrrelser på eget vandværk.

Det forventes ikke, at vandforsyningen afbrydes i forbindelse med arbejdet i uge 34.