nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Drikkevandsanalyse – PFAS-forbindelser

Der er foretaget analyse af drikkevandet for PFAS-forbindelser i november 2022, og højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre. Det fremgår af analysen, at

Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS er mindre end 0.20 ng/l – grænseværdi er 2 ng/l

Sum af PFAS, 12 stoffer er mindre end 2.4 ng/l – grænseværdi er max. 100 ng/l