Kort om vandværket

Kort om vandværket

Ny Tolstrup Vandværk leverer drikkevand i god kvalitet fra en boring i landsbyen. Boringsdybden er ca. 60 meter og vandet indvindes fra en dybde på ca. 27 meter. Vort vandmagasin er beskyttet af et tykt lag moræneler, der normalt sikrer en god og stabil vandkvalitet. Vandværket udpumper årligt 7-8.000 m3 vand, og vi forsyner 53 parcelhuse, tre mindre landejendomme (med og uden dyrehold) et forsamlingshus (Sognegården), en efterskole og to kommunale pumpestationer.