nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Regnskab og budget

Her kan du se Årsrapporten 2017 og budget for 2018 som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. marts 2018.

Årsrapport 2017

Budget 2018

Takstbladet finder du under Takster