nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Regnskab og budget

Her kan du se Årsrapporten 2018 og budget for 2019 som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2019.

Årsrapport 2018

Budget 2019

Takstbladet finder du under Takster