nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Ingen pesticidrester i vandet

Ved vandanalyse foretaget den 10. september 2018 er der kontrolleret for de ‘nye’ pesticider 1,2,4-triazol, Chloridazon og N,N-Dimethylsulfamid. For alle tre gælder det, at der er fundet værdi mindre end 0,010 μg/l (hvilket formentlig er det mindste, de kan måle) og grænseværdien er 0,1 μg/l.

Vandet overholdet også tilladelige værdier for de øvrige målte parametre.