nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Det natlige forbrug svinger meget

Vandforbruget om natten svinger for tiden fra intet forbrug til et forholdsvist stort forbrug hele natten igennem – f.eks. svarende til en glemt åben vandhane. Bestyrelsen opfordrer derfor forbrugerne til at holde øje med forbruget.