nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Undersøgelse for nyt pesticid?

Der er aldrig konstateret pesticidrester i vandet fra Ny Tolstrup Vandværk, og vi befinder os ikke i et ’risikoområde’, hvor der har været dyrket løg, roer eller rødbeder. Herudover har vi masser af ler over vores vandreservoir, som fungerer som filter for alverdens stoffer i vandet.

Bestyrelsen vurderer derfor, at det ikke er nødvendigt med en ekstraordinær vandanalyse. Der vil blive tjekket for det nye pesticid i forbindelse med næste ordinære pesticid-vandanalyse.