nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Mere om vandspild – ekstraordinær aflæsning

Vandværket har stadig udfordringer med vandforbruget om natten, og vi håber på jeres hjælp, så vi kan få en afklaring.

  1. Vi beder jer derfor foretage en ekstra aflæsning af jeres vandmåler.

Aflæsningen skal helst foregå på fredag d. 16. juni ca. kl. 17 eller tættest muligt derpå.

Aflæsningen bedes sendt straks på mail til vpebau@live.dk eller SMS 40107595, eller afleveres i postkassen Hegnet 13A. Skriv: Måler ”VEJ OG HUSNUMMER” aflæst ”DATO KLOKKEN” = ”XXX” m3.

F.eks. Måler Tolstrupvej 9 aflæst kl. 17:00 d. 16/6 = 350 m3

  1. Vandværket foretager en natlig kontrol af forbruget

Kontrollen foretages mandag d. 19. juni fra kl. 22:00 til vi er igennem alle forbrugere og har fundet et eventuelt sivested.

Vi henstiller, at der ikke forbruges vand mandag d. 19. efter kl. 22.