nytvand

Hjemmeside for Ny Tolstrup Vandværk amba

Kontakt
nytvand@mail.dk

Kategori:Driftsmeddelelser

Ingen spor af Chlorothalonil-amidsulfonsyre

Den seneste vandanalyse er i overensstemmelse med myndighedernes krav og anbefalinger udvidet til også at omfatte kontrol for pesticidet Chlorothalonil-amidsulfonsyre. Analyseresultatet er <0,01 µg/l svarende til det ønskede.

Læs mere

Afbrydelser af vandforsyningen 13. og 14. november

Opdatering onsdag eftermiddag: Vandforsyningen skulle nu være normaliseret. Forholdene har været lidt mere komplicerede end normalt, da Ny Tolstrup Vandværk i en periode har leveret – og fortsat leverer – vand til nabovandværket i Tolstrup. I samarbejde er der fundet frem til et ledningsbrud, og selvom vi stadig pumper mere end normalt for at holde […]

Læs mere

Ingen pesticidrester i vandet

Ved vandanalyse foretaget den 10. september 2018 er der kontrolleret for de ‘nye’ pesticider 1,2,4-triazol, Chloridazon og N,N-Dimethylsulfamid. For alle tre gælder det, at der er fundet værdi mindre end 0,010 μg/l (hvilket formentlig er det mindste, de kan måle) og grænseværdien er 0,1 μg/l. Vandet overholdet også tilladelige værdier for de øvrige målte parametre.

Læs mere

Vandet har bismag og lugter

Opdatering tirsdag aften: Rentvandstanken er nu fyldt med frisk vand og vandværket leverer fra tirsdag eftermiddag igen vand fra eget værk. Opdatering søndag formiddag: Vandkvaliteten er bedre men ikke tilfredsstillende. Derfor får vi nu vand fra Tolstrup Vandværk mens rentvandstanken tømmes helt. Det vil vare lidt, inden ‘eget vand’ i ledningerne er forbrugt. Opdatering lørdag […]

Læs mere

Hjælp med at beskytte drikkevandet

Vil du gerne beskytte drikkevandet mod pesticidrester, kan du lade være med selv at sprøjte i din have. Men hvordan slipper du så af med ukrudtet? Det kan du læse mere om i denne pixibog om en sprøjtefri have

Læs mere

Det natlige forbrug svinger meget

Vandforbruget om natten svinger for tiden fra intet forbrug til et forholdsvist stort forbrug hele natten igennem – f.eks. svarende til en glemt åben vandhane. Bestyrelsen opfordrer derfor forbrugerne til at holde øje med forbruget.

Læs mere

Opdatering efter undersøgelse af natforbruget

Ved gennemgangen af forsyningsområdet natten mellem den 19. og 20. juni fandt teknikerne fire steder, hvor der tilsyneladende var et konstant vandforbrug. De berørte forbrugere blev kontaktet direkte og alle har ved udgangen af juli foretaget det nødvendige (udskiftning af stikledning) for at stoppe vandspild. Samtidig er der etableret to nye målerbrønde. Vandværkets natforbrug er […]

Læs mere

Mere om vandspild – ekstraordinær aflæsning

Vandværket har stadig udfordringer med vandforbruget om natten, og vi håber på jeres hjælp, så vi kan få en afklaring. Vi beder jer derfor foretage en ekstra aflæsning af jeres vandmåler. Aflæsningen skal helst foregå på fredag d. 16. juni ca. kl. 17 eller tættest muligt derpå. Aflæsningen bedes sendt straks på mail til vpebau@live.dk […]

Læs mere

Ny vandanalyse maj 2017

Under “Vandkvalitet” kan du se tal fra den seneste analyse af drikkevandet fra Ny Tolstrup Vandværk. Højest tilladelige værdier er overholdt for alle de undersøgte parametre.

Læs mere

Vandværkets sms-service

Vandværket udsender information pr. sms, hvis der er problemer med forsyningen, ved planlagt vedligehold og lignende. Hvis du vil tilmeldes sms-servicen eller måske har fået nyt telefonnummer, kan du kontakte vandværket med dit mobilnummer pr. mail på nytvand@mail.dk

Læs mere